Dla partnerów

Dołącz do grona naszych partnerów biznesowych! Jako nasz partner, otrzymasz atrakcyjne ceny oraz warunki. Nasi handlowcy wraz z regionalnymi kierownikami sprzedaży pomogą rozbudować Twoją dystrybucję, byś rozwijał się razem z nami!

 

Warto nam zaufać, bo:

 • jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem
 • nasz zespół to profesjonaliści
 • zapewniamy najwyższą jakość obsługi i standardów biznesowych
 • otrzymasz od nas wsparcie na każdym etapie biznesowym
 • proponujemy róznorodną ofertę finansowych warunków kredytowania
 • mamy własną platformę zakupową e-SKLEP
 • organizujemy ciekawe promocje i konkursy
 • zapewniamy sprawne i szybkie dostawy
 • współpracujemy w modelu dropshippingowym.

Dla partnerów

 

Nawiązanie współpracy

W celu nawiązania współpracy należy dostarczyć do POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, Wpis do KRS) Dodatkowo należy wypełnić kwestionariusz informacyjnydokument oświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu, jako podatnika VAT – czynnego.

Początkowo zakupy odbywają się za gotówkę. Towar można też zakupić na przedpłatę lub pobranie w przypadku wysyłki paczki. Istnieje możliwość nabycia towaru na przelew. Warunki otrzymania odroczonej płatności zostały dokładnie opisane w Art.8 Kredyty. Jeśli jesteście państwo zainteresowani zapoznaniem sie z naszą ofertą to zapraszamy do zarejestrowania się w naszym e-Sklepie poprzez wypełnienie  formularza rejestracyjnego

 

Zamawianie towarów

Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem e-SKLEPu, ewentualnie pocztą elektroniczną bezpośrednio do opiekuna handlowego lub przesyłać faksem pod numery 58 762 06 42 (Gdańsk), 32 257 24 88 (Katowice), 12 41 06 470 (Kraków), 61 85 32 109 (Poznań), 17 856 79 95 (Rzeszów), 22 100 88 11 (Warszawa) (czynne całą dobę). Zamówienia złożone po godzinie 15.30 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia są realizowane po opłaceniu gotówką lub po przedstawieniu (mail, fax) kserokopii przelewu przedpłaty.

Przedpłata:
POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
ul. Kręta 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
mBank S.A.

oddział korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa
05 1140 1010 0000 5406 6000 1001

 

Realizacja zamówień

Zamówienia realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pod warunkiem:

 • braku zaległości płatniczych w stosunku do naszej firmy
 • w ramach dostępności towaru w magazynie.

W przypadku niedostępności partner jest informowany o tym oraz o ewentualnym przewidywanym terminie dostawy i podejmuje decyzję czy realizujemy dostawę częściowo, czy czeka na realizację całości dostawy. W przypadku zamówienia towarów nietypowych niezbędne jest wypełnienie druku zamówienia. Zwroty zamówionych w ten sposób produktów nie będą przyjmowane.

 

Koszty dostawy

Na terenie kraju towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty dostawy, w zależności od wartości zakupów, pokrywa partner lub POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. Istnieje również możliwość odbioru zamówionych towarów osobiście w biurach handlowych POLCAN. Szczegółowe koszty dostawy znajdziesz w zakładce "Warunki dostawy" po zalogowaniu w e-SKLEPie.

 

Dostawa do klienta końcowego - dropshipping

Jest to model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Dzięki temu, możesz dostarczać towary z naszego magazynu bezpośrednio do swoich klientów.

To rozwiązanie oferuje wiele korzyści:

 • nie musisz posiadać własnego magazynu.
 • nie trzeba inwestować w zakupy towaru na stanie.
 • koszty prowadzenia sklepu są niższe.
 • klienci otrzymują szybką dostawę.
 • czas, który wcześniej poświęcaliśmy na wysyłkę i pakowanie, możemy teraz wykorzystać do zwiększenia sprzedaży.

Wyślemy towar do Twojego klienta końcowego, pod warunkiem, że podpiszesz z nami umowę handlową. O wzór umowy handlowej i aneksu poproś swojego opiekuna handlowego.

Koszt dostawy do klienta końcowego to:

 • koszt przesyłki uzależniony od wartości zamówienia i rodzaju towaru,
 • koszt pakowania - 5 zł netto.

Zapewniamy Cię, że powierzone nam dane osobowe Twoich klientów końcowych wykorzystamy tylko w celu realizacji zamówień.

 

Zwrot towaru

W ciągu 10 dni od wydania towaru możesz odstąpić od umowy sprzedaży, w całości lub w części, po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu. Po uzyskaniu zgody dokonujesz zwrotu, na własny koszt, do magazynu, z którego pochodziła dostawa.

Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w naszej ofercie i w magazynach).

Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji. 

Koszt zwrotu to:

 • opłata za zwrot - 3% wartości netto zwracanego towaru, ale nie mniej niż 20 zł netto. 

Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie w chwili rozpatrywania i zatwierdzania faktury korygującej, w postaci odrębnej faktury VAT.

 

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje należy składać wypełniając krótki formularz reklamacyjny w formie elektronicznej na stronie www.POLCAN.pl / e-SKLEP / zgłoszenie reklamacji. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co upoważnia go do dostarczenia reklamowanych produktów do firmy POLCAN opisując przesyłkę słowem "REKLAMACJA" oraz podając numer reklamacji nadany przez system. Przesyłki bez podanych opisów będą odsyłane do nadawcy. W przypadku nieuznanych bądź nieuzasadnionych reklamacji, towar odsyłamy na koszt Reklamującego. Natomiast, gdy przesyłka została bezzasadnie wysłana na nasz koszt, do paczki dołączamy fakturę za poniesione koszty. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, pracownik naszej firmy informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej. Reklamować można tylko tusze, tonery i taśmy w okresie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zakupu. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Reklamując jakość drukowania, należy przedłożyć wydruk. Tusze i tonery firmy Canon, wymagają oryginalnych opakowaniach.

 

Kredyt kupiecki

Firma POLCAN udziela kredytów kupieckich swoim klientom (wniosek kredytowy). Warunkiem przyznania kredytu jest pozytywna weryfikacja wiarygodności kredytowej oraz ocena dotychczasowej współpracy. W celu przyznania kredytu prosimy o dostarczenie:

 • dokument wpisu do Rejestru Gospodarczego lub KRS
 • dokument nadania nr Regon
 • dokument nadania numeru NIP
 • wypełniony wniosek kredytowy
 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok bilansowy lub w przypadku firm niezobowiązanych do tworzenia bilansu kopię PIT-5 za ostatni miesiąc lub PIT 28 za ostatni rok, w przypadku osób rozliczających się za zasadach ryczałtowych

Wszystkie w/w dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione zgodnie z danymi zawartymi w pierwszym z tych dokumentów w siedzibie POLCAN w obecności jego przedstawiciela lub notarialnie.

Jako zabezpieczenie kredytu kupieckiego przyjmujemy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez właściciela i poręczyciela. Kredytobiorca może zaproponować inną formę zabezpieczenia (gwarancja bankowa, zastaw na ruchomości, bądź nieruchomości). Wysokość limitu kredytowego jak i termin odroczenia płatności ustalane jest indywidualnie dla każdego klienta. Towar będzie sprzedawany tylko do wartości limitu kredytowego. Niedotrzymanie terminów płatności powoduje wstrzymanie realizacji zamówień oraz skierowanie zlecenia windykacji. Za termin spełnienie wierzytelności określa się datę wpływu środków na nasze konto lub datę wpływu gotówki do kasy. Wniosek kredytowy jest rozpatrywany w ciągu 14 dni od przekazania kompletu wymaganych dokumentów.

 

Pobieranie faktur w formacie PDF

Umożliwiamy otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej w formacie PDF. E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a wysłanie drogą elektroniczną w pliku PDF zastępuje fakturę papierową. Otrzymując elektroniczną fakturę oszczędzasz papier, skracasz czas dostawy towarów, otrzymujesz fakturę na wskazany adres mailowy natychmiast po jej wystawieniu. Usługę można uruchomić zapoznając się z regulaminem korzystania z faktur w formie elektronicznej wypełniając formularz - Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza należy zeskanować dokument i wysłać na adres mailowy swojego opiekuna. Funkcjonalność zostanie uruchomiona w ciągu 1 dnia roboczego. Zmiana adresu email oraz wycofanie akceptacji faktur w formie elektronicznej wymagają pisemnego zgłoszenia.

 

Integracja IT

Klient B2B, czyli Partner Polcanu wybiera jedną z dwóch opcji integracji:

 • XML
 • API 

Różnią się one czasem aktualizacji danych, językiem prezentowania oferty, częstotliwością pobrań i funkcjonalnościami.

 

Pobieranie danych produktowych w formacie XML

Jeżeli posiadasz sklep internetowy to udostępnimy Ci dane o produktach w naszej ofercie. Dane udostępniamy w formacie XML.

Z pomocą dedykowanych interfejsów, bazujących na formacie XML, będziesz mógł zautomatyzować proces wymiany danych produktowych pomiędzy naszym i swoim sklepem internetowym.
Warunkiem korzystania z opisanej usługi  jest posiadanie aktywnego konta w naszym e-SKLEPie.

Dane o naszych markach własnych: Asarto i Tiom, oraz częściach serwisowych Katun udostępniamy bez umowy i bezpłatnie.

Dane o produktach innych marek udostępnimy Ci, gdy podpiszesz z nami umowę handlową wraz z aneksem XML.

Dane produktowe, które będziesz mógł pobierać to:

 • id produktu,
 • producent,
 • kategoria produktowa,
 • nazwa,
 • numer katalogowy,
 • EAN,
 • cena,
 • stawka VAT,
 • opisy produktów,
 • parametry,
 • waga i wymiary,
 • urządzenia kompatybilne,
 • produkty powiązane,
 • zdjęcia produktów,
 • stan magazynów Polcan,
 • informacja o gwarancji,
 • informacje dotyczące nowości, promocji i wyprzedaży.

 

API

API  (Application Programming Interface) to interfejs, który pozwala różnym aplikacjom komunikować się ze sobą, za pomocą prostych poleceń.  Mówiąc prościej, jest to pośrednik, który dostarcza Twoje żądanie do dostawcy – do Polcanu, a następnie zwrotnie wysyła Ci odpowiedź.
Aby zgłosić żądanie do API należy wysłać z aplikacji odpowiedni komunikat.

Za pomocą API można prosić o następujące dane:

 • sprawdzić  stan produktu,
 • sprawdzić cenę produktu.

Za pomocą  API możliwe jest:

 • składanie zamówień, (w tym wysyłki zamówienia przez InPost Paczkomat, wybór metody dostawy wraz z opcjami typu express, płatności za pobraniem, dostawa do klienta końcowego,
 • tworzenie adresów wysyłkowych,
 • sprawdzanie statusów zamówień,
 • pobieranie danych przewozowych – nazw przewoźników i numerów listów przewozowych,
 • pobieranie danych produktowych: podstawowych i rozszerzonych (XML).

Uwaga:

Wdrożenie i integracja z API wymaga wiedzy eksperckiej i zasobów, a tylko programiści posiadają szeroką wiedzę i kwalifikacje, aby integrować interfejsy API. W celu zapewnienia poprawnego działania i zintegrowania Twojego systemu biznesowego lub witryny internetowej zalecamy, aby funkcjonalność systemu Polcan była wdrażana, programowana i testowana przez pracownika Twojego działu IT lub wykwalifikowanego programistę zewnętrznego, który obsłuży ten proces.

Jak skorzystać?      

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w celu przyznania dostępu do API.

Czy pomagamy w integracji?

Nie, nie świadczymy takich usług, jesteśmy firmą handlową, ale mamy przygotowaną szczegółową dokumentację API dla integratorów, programistów, dostawców oprogramowania.

Kontakt:         

W przypadku dodatkowych pytań i uzyskania dostępu do dokumentacji API prosimy o kontakt pod adresem: integracjaIT@polcan.pl

 

Pobieranie danych za pomocą elektronicznej wymiany danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI)

POLCAN dla swoich Partnerów Hurtowych udostępnia transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Technologia EDI ogranicza koszty i usprawnia współpracę między Partnerami Handlowymi w ramach całego łańcucha dostaw. Zamówienia są realizowane efektywniej, faktury dostarczane szybciej, a elektroniczna forma dokumentów eliminuje błędy popełniane w trakcie ręcznego wprowadzania danych. Warunkiem pobierania danych za pomocą EDI jest konto w e-SKLEPie POLCAN i podpisanie umowy EDI wraz z załącznikami.

 

Dokumenty do pobrania

MARKI WŁASNE

Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej Polityce Cookies

Akceptuję
e-SKLEP