baner baterie
asarto
baner baterie
Producenci Kategorie e-SKLEP

Na podstawie przepisów Ustawy o Odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001r. z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 14 grudnia 2012 r., Dz. U. 2013 poz. 21 każdy podmiot, którego działalność powoduje powstawanie odpadów jest zobowiązany:

 • zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość

 • zapewniać odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, jeżeli niemożliwe jest działanie zapobiegające ich powstawaniu

 • zapewnić unieszkodliwienie, jeżeli niemożliwe jest poddanie odpadu odzyskowi.

Zasady przekazania zużytych taśm barwiących, tuszy i tonerów do drukarek oraz innego sprzętu drukującego w POLCAN:

 • Przyjmujemy i przekazujemy do utylizacji wszystkie zakupione w firmie POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zużyte taśmy barwiące, tusze i tonery do drukarek oraz innego sprzętu drukującego.

 • Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Oznacza to że, towar przyjmowany do utylizacji powinien być posegregowany i zabezpieczony, pojemniki po tuszach i tonerach muszą być czyste. Przekazywane odpady prosimy dostarczać bez opakowań kartonowych. Przesyłka powinna zawierać Kartę przekazania odpadów uzupełnioną przez wytwarzającego odpady. Przesyłki bez Karty przekazania odpadów nie będą przyjmowane.

 • Tutaj jest do pobrania wzór poprawnie wypełnionej Karty przekazania odpadu jak również gotowy wzór Karty do wypełnienia. Proszę pobrać Kartę przekazania odpadu, wypełnić dokument, wydrukować, podpisać w 2 egzemplarzach i dołączyć do przesyłki. Kopię Karty jako awizo przesyłki należy wysłać na nasz adres mailowy eco@polcan.pl .

 • Przekazujący jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia osoby zajmującej się utylizacją w celu umówienia terminu odbioru/wysyłki oraz ilości odpadu poprzez wysłanie uzupełnionej karty przekazania odpadu na adres mail eco@polcan.pl.

 • Waga przekazanego odpadu jest wpisywana na Karcie przekazania odpadu po zważeniu odpadów przez pracownika firmy Polcan. Karta podpisana przez pracownika firmy Polcan wraz z uzupełnioną wagą jest odsyłana do przekazującego odpad.

 • Przekazujący odpad jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt odpad pod wskazany adres:

  POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  ul. Kręta 4

  Jeśli przesyłka jest wysyłana za pomocą firm kurierskich na liście przewozowym należy umieścić informację : "UTYLIZACJA"

 • Za przyjmowane materiały eksploatacyjne do utylizacji klient ponosi opłatę w wysokości 20,00 zł netto/kg. Za utylizację wystawiona zostaje odrębna faktura. Z opłaty utylizacyjnej zwolnione są produkty Asarto i Tiom które POLCAN ma obowiązek zbierać i poddawać utylizacji nieodpłatnie.

 • Osoba kontaktowa:
  Przemysław Świerczyński
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  ul. Kręta 4

  e-mail:
  www.polcan.pl
  Numer rejestrowy BDO: 000077236

  POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Poznańska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki, jako administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że podanie danych w formularzu karty przekazania odpadu jest dobrowolne lecz konieczne do zakończenia procesu przekazania odpadów. Dane osobowe podane w karcie przekazania odpadu będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ewidencji odpadów zgodnej z ustawą o odpadach. Dane te będą przechowywane przez okres 7 lat. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z Administratorem na biuro@polcan.pl . Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę znajdziesz w klauzuli informacyjnej - kliknij tutaj.

Sklep internetowy Polcan